Adapun syarat-syarat dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: Harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah yang didapat […]